Ihanaa, että haluat tukea Uuden Ajan Koulun® toimintaa liittymällä jäseneksi!

Tervetuloa Uuden Ajan Koulun® Heimoon! 

Voit liittyä joko varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. 

Jäsenenä saat 
- Jäsenkirjeen koulun tapahtumista
- Kutsuja tapahtumiin
- Verkostoitumista Uuden Ajan Koulun® hengessä

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulukulttuurin muuttamista lapsen omaa voimaa tukevaan suuntaan. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on tarjota mm.tunnetaito- läsnäolo -luontoyhteystyöryhmiä lapsille, perheille ja kouluille. 

Lähestymme asioita yhteisöllisyyden, luonnolisen uteliaisuuden sekä kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta. Yhdistys tarjoaa tukea myös kotikoulussa opiskeleville perheille.

Eskaripilottiryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2021.

JÄSENYYS

Varsinaiset jäsenet 33€ / vuosi: 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä. 

Kannatusjäsenet 99€ / vuosi : 

Kannatusjäseneksi voivat liittyä sellaiset yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea sen toimintaa. 

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.


 Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Uuden Ajan Koulu® ry
- mielitietoisuudesta sydäntietoisuuteen -

Haluamme luoda Uuden Ajan koulun lapsillemme, jotta he oppivat kuuntelemaan sydämiensä ääntä. 

​Uuden Ajan Koulun® tarkoituksena on edistää koulukulttuurin muuttamista lapsen omaa voimaa tukevaan suuntaan.

Lähestymme asioita yhteisöllisyyden, luonnollisen uteliaisuuden sekä kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta.

Tavoitteenamme on edistää koulukulttuurin muuttamista lapsen omaa voimaa tukevaan suuntaan. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on tarjota mm.tunnetaito- läsnäolo -luontoyhteystyöryhmiä lapsille, perheille ja kouluille. 

Lähestymme asioita yhteisöllisyyden, luonnolisen uteliaisuuden sekä kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta. 

Yhdistys tarjoaa tukea myös kotikoulussa opiskeleville perheille.

Aloitimme eskaripilottiryhmän ja tukiryhmän kotikoulua käyville syksyllä 2021.